Biếm họa

Khi F0 'tấn công' trường học

Khi F0 'tấn công' trường học

Trường học hiện là nơi phát hiện nhiều F0, nhất là ở khối tiểu học. Mà theo qui định thì cứ 1 học sinh là F0 sẽ có từ 4 - 6 học sinh F1, phải nghỉ ở nhà 5 - 7 ngày.

10/03/2022
Cái gì cũng tăng, trừ cái đó

Cái gì cũng tăng, trừ cái đó

Khi giá xăng lập đỉnh kỷ lục, nhiều mặt hàng cũng tăng theo ầm ầm. Duy chỉ có "nó" là bất động hơi lâu...

27/02/2022
Bài học đầu năm Nhâm Dần

Bài học đầu năm Nhâm Dần

Năm nay năm tuổi, ra đường các con nhớ cẩn trọng kẻo bị biến thành thực phẩm chức năng thì khốn.

21/02/2022