Biếm họa

Văn minh thang máy đô thị

Văn minh thang máy đô thị

Khi chung cư mọc lên như nấm, thang máy phát triển nhanh chóng, trở thành phương tiện quen thuộc của cư dân đô thị. Nhưng văn minh thang máy hình như vẫn chưa theo kịp.

25/10/2020