Biếm họa

Bão cấp 3, bão cấp 4 còn phải học tập nhiều

Bão cấp 3, bão cấp 4 còn phải học tập nhiều

Tổn thất vật chất mà cơn bão giá gây ra cho mọi người khó có thể tính toán chính xác. Bởi mỗi mặt hàng chỉ cần tăng một vài ngàn nhưng cộng dồn lại thiệt hại không hề nhỏ

30/06/2022
Đu đỉnh bắt đáy

Đu đỉnh bắt đáy

Cuộc đời là một chuỗi may rủi "đen thôi, đỏ quên đi". Cho nên ta sẽ quyết làm lại từ hai bàn tay trắng.

19/05/2022
Hung thần chơi bowling giữa phố

Hung thần chơi bowling giữa phố

Xe đầu kéo chở hàng hàng cồng kềnh như thép cuộn nhưng không được cố định chắc chắn có thể biến thành hiểm họa khôn lường giữa thành phố.

10/05/2022