'Ting ting' - âm thanh của ngày Tết

    'Ting ting' - âm thanh của ngày Tết

    Lúc này nhạc xuân đã vang khắp phố phường, nào là "Tết Tết Tết Tết đến rồi", "Xuân xuân ơi xuân đã về"... Thế nhưng "ting ting" mới là thứ người ta mong đợi.

    Biếm Họa 15/01/2023