Video

Người đàn ông bị 'mụ phù thủy' lấy mất cây chổi khi quét nhà

Video

Đăng lúc 08:00 18-09-2021

Người đàn ông 'não cá vàng' vắt cây chổi lên nách mà không hay biết rồi cứ mải mê đi tìm xung quanh.

CHUYÊN MỤC