Các kiểu người cá ngày nay

    Các kiểu người cá ngày nay

    "Người cá" ngày xưa có thể là mỹ nhân ngư, nam nhân ngư, Aquaman... vừa đẹp vừa ngầu. Nhưng thế giới ngày nay người cá - cá người có muôn hình vạn trạng.

    Truyện Tranh 02/12/2022