Sớ Táo Quân 2023 Quý Mão

  Sớ Táo Quân 2023 Quý Mão

  Cuối năm Dần, Táo Quý Mão Tuổi Trẻ Cười thay mặt bá tánh lên chầu Trời. Ổng cầm theo bản sớ Táo Quân dài ngoằng, tóm tắt đủ mọi vấn đề năm qua...

  Đời Cười 19/01/2023
  Quán nhậu hết thời dzô dzô!

   Quán nhậu hết thời dzô dzô!

   Dân nhậu sợ bị đo nồng độ cồn nên ít người còn dám dzô dzô như xưa, chủ quán nhậu thì phải vận dụng đủ chiêu chèo kéo khách hàng tiềm năng.

   Biếm Họa 02/12/2023