Sớ Táo Quân 2023 Quý Mão

  Sớ Táo Quân 2023 Quý Mão

  Cuối năm Dần, Táo Quý Mão Tuổi Trẻ Cười thay mặt bá tánh lên chầu Trời. Ổng cầm theo bản sớ Táo Quân dài ngoằng, tóm tắt đủ mọi vấn đề năm qua...

  Đời Cười 19/01/2023
  Ngọc Hoàng cũng biết ném đá

   Ngọc Hoàng cũng biết ném đá

   Ngọc Hoàng khóc thành tiếng: Giờ dịch bệnh bọn chúng cũng đổ lỗi cho ta làm ra. Trời có đức hiếu sinh mà, ta nỡ lòng nào gây dịch bệnh cho chốn nhân gian chứ!

   Đời Cười 24/08/2021