Rau có sâu tức là rau sạch

    Rau có sâu tức là rau sạch

    Thực phẩm an toàn hay không rất khó phân biệt. Chỉ một vài trường hợp ta dễ dàng khẳng định được bằng mắt thường, chẳng hạn rau có sâu nghĩa là rau sạch 100%.

    Truyện Tranh 11/09/2021