Chuyện chàng Narcissus

    Chuyện chàng Narcissus

    Một tác phẩm chuyển thể từ thần thoại Hi Lạp kể về Narcissus của sinh viên ngành Thiết kế mỹ thuật trường Đại học FPT TP HCM sản xuất.

    Video 28/01/2022