Đón Thần Tài năm Covid

    Đón Thần Tài năm Covid

    Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, để hạn chế tụ tập, người mua vàng có thể đón vị thần may mắn qua cổng khác.

    Biếm Họa 20/02/2021