Thế miệng nhà mày có gì?

    Thế miệng nhà mày có gì?

    Cực đúng. Cực đỉnh. Thế miệng nhà mày có gì? Cái đầu đất sét của mày sao ngu lâu thế? “Thích thì làm” hử? Trên răng dưới ca-tút mà cũng học đòi theo các cụ à?

    Trạm Hoạt Hình 17/09/2019