Máy ép nước mía 'chạy bằng cơm'

    Máy ép nước mía 'chạy bằng cơm'

    Một dây chuyền ép nước mía siêu cồng kềnh với hai người cầm bó mía và hai người ép cật lực. Sau một hồi hì hục, họ cũng ép được 1/4 chậu.

    Video 02/04/2023