Nhường anh tất cả rạp phim, vũ trường, karaoke

    Nhường anh tất cả rạp phim, vũ trường, karaoke

    Bắt đầu từ 18h tối nay, ngày 14-3-2020, UBND quận 1, TP.HCM đã chỉ đạo tạm ngưng hoạt động các loại hình hoạt động như rạp chiếu phim, bar, vũ trường, karaoke, massage... nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Thôi thì nhường anh tất anh corona ạ, chúng tôi ở nhà cho lành.

    Biếm Họa 14/03/2020