Làm tình với tiền đi ha

    Làm tình với tiền đi ha

    Cu Tèo thấy Cả Vẹt quằn quại với đống tiền đô hôm qua lấy được của đám đội cai rất lạ, hỏi thì ông Cả bảo đời tao sướng nhất là làm tình với tiền.

    Trạm Hoạt Hình 14/09/2019