Nỗi oan của Mỗ

    Nỗi oan của Mỗ

    Thế cho nên Mỗ đi không đổi tính, ngồi không đổi tâm, chạy không đổi giới, miệng chỉ toàn nói điều thiệt thà mà thôi.

    Đời Cười 09/09/2019