Sau hàng chục năm tranh cãi, Microsoft Word đã xếp việc gõ hai dấu cách ngay sau dấu chấm là... lỗi

  Sau hàng chục năm tranh cãi, Microsoft Word đã xếp việc gõ hai dấu cách ngay sau dấu chấm là... lỗi

  Microsoft cuối cùng cũng đã đánh dấu chấm hết cho một tranh cãi từ lúc… trước cả khi phần mềm này ra đời: liệu double space – tức khoảng cách ứng với hai dấu nháy – có tính là lỗi hay không, khi trước đó là dấu chấm. Câu trả lời là có, nhưng chỉ mới vừa đây thôi!

  Trạm Hoạt Hình 26/04/2020
  Nỗi oan của Mỗ

   Nỗi oan của Mỗ

   Thế cho nên Mỗ đi không đổi tính, ngồi không đổi tâm, chạy không đổi giới, miệng chỉ toàn nói điều thiệt thà mà thôi.

   Trạm Hoạt Hình 09/09/2019