Dân gian giãn cách xã hội

    Dân gian giãn cách xã hội

    Tháng giêng là thời gian lễ hội dồn dập diễn ra, nhiều lễ hội truyền thống đã được tạm dừng để phòng dịch Covid, nhiều lễ hội khác thì cân nhắc thu nhỏ quy mô.

    Biếm Họa 15/02/2021