Minigame: Lật bài tạt nước

    Minigame: Lật bài tạt nước

    Hai người chơi lần lượt lật các lá bài. Lá bài ai có số lớn hơn thì người đó thắng. Người thắng được quyền tạt nước người thua.

    Video 22/03/2020