John Wick và cậu Vàng

  John Wick và cậu Vàng

  John Wick đã từng xử gọn cả băng đảng mafia chỉ vì động vào cún cưng của mình. Liệu lần này anh có giúp lão Hạc báo thù cho cậu Vàng không?

  Truyện Tranh 07/06/2021
  Vì sao Dương Tiễn có 3 mắt?

   Vì sao Dương Tiễn có 3 mắt?

   Ngày nọ Dương Tiễn do ham ăn hột mít luộc, sơ sảy để con Hạo Thiên Khuyển trốn xuống trần. Chỗ nào không trốn, Hạo Thiên Khuyển trốn chạy ngay vài làng Vũ Đại.

   Đời Cười 13/03/2021