John Wick và cậu Vàng

    John Wick và cậu Vàng

    John Wick đã từng xử gọn cả băng đảng mafia chỉ vì động vào cún cưng của mình. Liệu lần này anh có giúp lão Hạc báo thù cho cậu Vàng không?

    Truyện Tranh 07/06/2021