Xung quanh anh toàn plastic, ey

    Xung quanh anh toàn plastic, ey

    Đen Vâu đã từng ước "Muốn được ôm em qua kỷ Jura / Hoá thạch cùng nhau trên những phiến đá". Vâng, anh hoàn toàn có thể bay bổng trong bài hát của mình nhưng trở về với hiện tại thì anh chỉ có thể hóa nhựa trên từng đống rác thôi.

    Biếm Họa 19/12/2019