Biếm họa

Kinh tế khó khăn, ăn nhậu tiết kiệm

Đăng lúc 08:30 | 09/02/2023

Tối ngày bù khú vậy mà ông bảo năm nay kinh tế khó khăn, ăn nhậu tiết kiệm...

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận