Quán nhậu hết thời dzô dzô!

    Quán nhậu hết thời dzô dzô!

    Dân nhậu sợ bị đo nồng độ cồn nên ít người còn dám dzô dzô như xưa, chủ quán nhậu thì phải vận dụng đủ chiêu chèo kéo khách hàng tiềm năng.

    Biếm Họa 02/12/2023