Lý Mặc Sầu Bi đi đánh ghen

    Lý Mặc Sầu Bi đi đánh ghen

    Lý Mặc Sầu Bi cầm cây chổi lông gà đứng tần ngần trước cổng đám cưới. Mắt nàng buồn như sắp khóc. Quan khách vào dự tiệc ai cũng ngó nàng. Bọn cao thủ thì xì xào.

    Trạm Hoạt Hình 17/09/2020