Video

Khi chó Ngáo Husky đi thi

Video

Đăng lúc 08:06 21-09-2020

"Chậm mà chắc. Chủ yếu giao lưu lấy kinh nghiệm, chờ đợt sau thi tiếp", một người dùng hài hước.

CHUYÊN MỤC