Khi chó Ngáo Husky đi thi

    Khi chó Ngáo Husky đi thi

    "Chậm mà chắc. Chủ yếu giao lưu lấy kinh nghiệm, chờ đợt sau thi tiếp", một người dùng hài hước.

    Video 21/09/2020