Khắp nơi đều đeo khẩu trang cho… tượng

    Khắp nơi đều đeo khẩu trang cho… tượng

    Đeo khẩu trang cho tượng, hay cho cả… đồ chơi, ở những nơi công cộng trên khắp thế giới đang là một nét văn hoá mới trong cuộc vận động, nhắc nhở mọi người cùng đề phòng, tiếp tục cảnh giác với đại dịch Covid-19.

    Đời Cười 01/07/2020