Nấm da đầu – trời đánh không chết?

    Nấm da đầu – trời đánh không chết?

    ● Em bị nấm da đầu hơn năm nay. Đã thử nhiều dầu gội trị gàu, trị nấm, gội bằng chanh vẫn không đỡ. Giờ đầu em có nhiều mảng gàu, ngứa và tóc dễ gãy, rụng. Làm sao để hết gàu và khỏi rụng tóc ạ?Big Lake

    Sức Khỏe 27/09/2020