Video

Hoàng thượng nổi quạu khi được cho ăn

Video

Đăng lúc 08:46 09-10-2021

"Cho ăn mà cứ bắt người ta đi mỏi cả chân. Bực mình!"

CHUYÊN MỤC