'Lầu xanh là nơi an toàn'

    'Lầu xanh là nơi an toàn'

    Thúc Sinh nhờ xài tiền vợ nên hào sảng ra giá: Ta trả 100 lạng vàng cho một đêm với Kiều! Đề nghị chủ quán đóng cửa tiễn khách. Ta chỉ muốn mình ên ta với nàng.

    Trạm Hoạt Hình 13/08/2021