Xung quanh anh toàn plastic, ey

  Xung quanh anh toàn plastic, ey

  Đen Vâu đã từng ước "Muốn được ôm em qua kỷ Jura / Hoá thạch cùng nhau trên những phiến đá". Vâng, anh hoàn toàn có thể bay bổng trong bài hát của mình nhưng trở về với hiện tại thì anh chỉ có thể hóa nhựa trên từng đống rác thôi.

  Biếm Họa 19/12/2019
  Cục phân trị giá 39 ngàn USD

   Cục phân trị giá 39 ngàn USD

   Đây là một cục phân "vĩ đại" trong lịch sử con người. Nếu từng nghĩ rằng cái thứ ta thải ra gần như mỗi ngày chẳng có mấy chức năng hay giá trị nào, có thể bạn sẽ nghĩ lại sau thông tin này...

   Đời Cười 14/11/2019