Thi hoa hậu thắng nhà đất!

    Thi hoa hậu thắng nhà đất!

    Tân Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022 sẽ nhận căn hộ hoặc mảnh đất dưới 5 tỉ đồng vĩnh viễn. Đó là thông tin sốt dẻo tại Hoa hậu Việt Nam thời đại 2022.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 23/02/2022