Bao Chỉnh giải oan cho Thúy Kiều

    Bao Chỉnh giải oan cho Thúy Kiều

    Từ Hải to cao bất thường so với người bình thường. Theo y thư ghi lại, đây là triệu chứng cường giáp tuyến yên, làm cho cơ thể phát triển hơn người thường. Người có bệnh cường tuyến yên sẽ ảnh hưởng tới gan, thận, tim mạch... thường sống không được lâu.

    Trạm Hoạt Hình 07/07/2020