Ngọc Hoàng nhớ... tiếng ồn

    Ngọc Hoàng nhớ... tiếng ồn

    Mặc dù tiếng ồn động cơ máy bay khiến Ngọc Hoàng nhiều khi không ngon giấc. Nhưng cảm giác bầu trời im ắng quá lại làm ngài thấy thiếu thiếu sao đó...

    Truyện Tranh 18/08/2021