Nhậu xong ngủ luôn nha

    Nhậu xong ngủ luôn nha

    "Giường nhậu" thiết kế riêng cho hộ gia đình hoặc các quán nhậu. Khách hàng nhậu xong ngủ một giấc, sáng mai dậy đi làm như bình thường.

    Biếm Họa 06/01/2020