Lộ trình... tê liệt

    Lộ trình... tê liệt

    Khi những con đường huyết mạch trong thành phố được sửa chữa, giao thông thường trở nên tê liệt. Các tuyến đường xung quanh cũng bị ảnh hưởng, giờ giấc sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn...

    Trạm Hoạt Hình 08/10/2019