JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giải Trí

Điều gì xảy ra nếu lai voi với... muỗi

  • 26/11/2019 09:18

Một sinh viên hỏi giáo sư di truyền học:- Thưa thầy, nếu lai voi với muỗi, ta sẽ có gì ạ?

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất