Giải Trí

Điều gì xảy ra nếu lai voi với... muỗi

Đăng lúc 09:18 | 26/11/2019

Một sinh viên hỏi giáo sư di truyền học:- Thưa thầy, nếu lai voi với muỗi, ta sẽ có gì ạ?


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí