Nông dân thành diêm dân?

    Nông dân thành diêm dân?

    Tình hình hạn mặn tại vựa lúa ĐBSCL mỗi năm một khốc liệt. Viễn cảnh dở khóc dở cười có thể diễn ra trong tương lai: nông dân biến thành diêm dân.

    Biếm Họa 07/03/2020