Vượt đèn vàng: Nhanh và chậm

    Vượt đèn vàng: Nhanh và chậm

    Khi đèn giao thông chuyển vàng nếu bạn chưa qua vạch dừng, thì phải dừng lại. Nếu cố vượt để đi cho nhanh, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một tình huống nguy hiểm.

    Biếm Họa 27/05/2021