Giải jackpot ở quanh ta

    Giải jackpot ở quanh ta

    Ai cũng tưởng jackpot khó kiếm nhưng hai tay hacker này lại khẳng định "giải độc đắc" chục tỉ, trăm tỉ có ở quanh chúng ta.

    Biếm Họa 09/04/2024