Khi nỗi buồn tăng cấp số nhân

    Khi nỗi buồn tăng cấp số nhân

    Người đàn ông chuẩn bị món quà rất chu đáo nhưng khi mở cửa vào nhà thì hết món đồ này đến món đồ khác bị rơi xuống đất.

    Video 27/09/2022