Thời của shipper 4.0 khi đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm hớt tóc...

    Thời của shipper 4.0 khi đóng cửa nhà hàng, quán ăn, tiệm hớt tóc...

    Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn, TP.HCM sẽ yêu cầu đóng cửa tất cả khu vui chơi, giải trí, nhà hàng, quán beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên), cơ sở làm đẹp, hớt tóc... đến hết tháng 3. Thời của shipper 4.0 đã tới rồi...

    Biếm Họa 24/03/2020