"Đi để trở về" sẽ không phải bồi thường ngân sách

    "Đi để trở về" sẽ không phải bồi thường ngân sách

    Đi du học bằng tiền ngân sách nhưng không về địa phương như cam kết, con của 4 quan chức tỉnh Quảng Ngãi bị buộc phải hoàn trả gấp đôi chi phí ngân sách đã chi với tổng số tiền khoảng 9 tỉ đồng. Nếu biết tính toán một chút thì đâu đến nỗi phải hoàn trả ngân sách như vậy...

    Trạm Hoạt Hình 13/12/2019