Ông già Noel chọn mặt gửi ...quà

    Ông già Noel chọn mặt gửi ...quà

    Ông già Noel hay ông kẹ, ông ba bị... là một phần trong ký ức tuổi thơ cho đến khi ta không còn tin nữa. Ngoài ra, vẫn có người nghĩ ông già Noel là ông thần đèn.

    Video 22/12/2020