Cả nhà cùng chạy deadline cho học sinh

    Cả nhà cùng chạy deadline cho học sinh

    Sở GD-ĐT TPHCM cho biết nếu được sự thống nhất thì Sở sẽ đề xuất cho học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 10-5, để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

    Biếm Họa 06/05/2021