Dương Quá đi bái sư

  Dương Quá đi bái sư

  Dương Quá được các vị sứ giả hướng dẫn tận tình, chàng tới thẳng cửa đại điện. Xung quanh vắng tanh, chẳng có một bóng người...

  Trạm Hoạt Hình 24/05/2021
  Lý Mặc Sầu Bi đi đánh ghen

   Lý Mặc Sầu Bi đi đánh ghen

   Lý Mặc Sầu Bi cầm cây chổi lông gà đứng tần ngần trước cổng đám cưới. Mắt nàng buồn như sắp khóc. Quan khách vào dự tiệc ai cũng ngó nàng. Bọn cao thủ thì xì xào.

   Trạm Hoạt Hình 17/09/2020