Biếm họa

Dân nhậu tự phòng vệ trước 'methanol nhà làm'

Đăng lúc 11:20 | 10/08/2022

Nhậu nhẹt bằng rượu thật cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe rồi, nhưng nếu xui xui uống nhầm "methanol nhà làm" thì còn khốn đốn gấp vạn lần.

Dân nhậu tự phòng vệ trước methanol nhà làm - Ảnh 1.
Dân nhậu tự phòng vệ trước methanol nhà làm - Ảnh 2.
Dân nhậu tự phòng vệ trước methanol nhà làm - Ảnh 3.
Dân nhậu tự phòng vệ trước methanol nhà làm - Ảnh 4.
Dân nhậu tự phòng vệ trước methanol nhà làm - Ảnh 5.

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận