Tập gym đón Tết

    Tập gym đón Tết

    Tập gym có lợi ích kép, đó là vừa thả thính chống ế, vừa dằn mặt được mấy ông bợm nhậu trong dịp Tết.

    Truyện Tranh 05/01/2022