Covid-19 tại châu Phi: Những thành công bị ngó lơ

    Covid-19 tại châu Phi: Những thành công bị ngó lơ

    Từ những ngày đầu khi phát hiện dịch Covid-19, không ít người vẽ ra những viễn cảnh khủng khiếp về đại dịch trên lục địa châu Phi, tại những quốc gia đông dân thu nhập thấp, những nền kinh tế thiếu “chính qui” và hệ thống chăm sóc sức khỏe… thua xa lắc.

    Trạm Hoạt Hình 25/05/2020