Cụ ông quỳ gối cầu hôn vợ khi đi mua sắm

    Cụ ông quỳ gối cầu hôn vợ khi đi mua sắm

    'Em à! Em đã đồng hành cùng anh 45 năm. Nếu có thể sống lại một lần nữa, em vẫn chọn anh là người đồng hành với em chứ?', cụ ông vừa nói xong thì nhận được cái gật đầu của vợ.

    Video 07/11/2023