'Cụ' hộ khẩu vang bóng một thời

    'Cụ' hộ khẩu vang bóng một thời

    Chỉ còn vài tháng nữa, sổ hộ khẩu giấy sẽ kết thúc sứ mệnh lịch sử. Suốt hàng chục năm qua, "cụ" hộ khẩu luôn là giấy tờ quan trọng nhất với mọi gia đình, việc gì cũng đến tay "cụ".

    Biếm Họa 01/10/2022