Công ty nước sạch Sông Đà: Chưa xin lỗi vội

    Công ty nước sạch Sông Đà: Chưa xin lỗi vội

    Tại buổi họp báo về sự cố nước nhiễm bẩn, công ty nước sạch sông Đà đã không đưa ra lời xin lỗi. Khi Khi nhận được câu hỏi của các phóng viên về việc công ty có muốn gửi lời xin lỗi đến người dân Hà Nội sau sự cố nước sông Đà hay không, phó giám đốc công ty liên tiếp từ chối và khẳng định: "Phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng".

    Trạm Hoạt Hình 18/10/2019